วิธีการเป็นสมาชิก

เลือกชุดสินค้าที่ต้องการ
  • ตำแหน่ง Silver 12 กล่องราคาสมาชิก 4,800฿
  • ตำแหน่ง Gold 30 กล่องราคาสมาชิก 12,000฿
  • ตำแหน่ง Platinum 90 กล่องราคาสมาชิก 36,000฿
  • ตำแหน่ง Diamond 180 กล่องราคาสมาชิก 72,000฿ 
  1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทตามชุดสมัครที่ต้องการ
  2. ส่งสลิปทางไลน์บริษัทจะส่งลิงค์เพื่อทำการสมัครไปให้
  3. แจ้งบริษัทว่าสมัครชื่อและรหัสสมาชิกใด บริษัทตรวจสอบและเติมเงิน
  4. เข้าระบบทำการสั่งซื้อสินค้า เป็นอันเสร็จกระบวนการคะ

 

ขายกาแฟยังไงให้เหมือนมีธุรกิจห้องเช่าจากทั่วโลก

Application fee for the code is 100 baht / order 3 boxes of coffee or more, free application fee immediately.

<tc>Position and monthly purchases (Maximum purchase time 365 days)</tc>

Silver

: Buy 12 boxes of coffee, get 1,800 PV

: Get 15% self-consumption bonus (based on PV balance)

: Minimum monthly order 3 boxes, get bonus. Organization 30 days

And when ordering more 30 boxes, get a 300 day corporate bonus

Platinum/Platinum level

: Buy 90 boxes of coffee, get 13,500 PV

: Get 30% self-consumption bonus (based on PV)

: Monthly purchase 9 boxes, get 30 corporate bonus. Days

And when ordering 36 boxes more, get 120 days corporate bonus

The system runs automatically. Receive a referral bonus up to 7 levels deep

You can login and apply according to your own organization chart. Or leave it blank for the system to arrange applications from left to right and from top to bottom automatically.

The system provides the upline and referrals to be the same person. Always

Monthly Corporate Sales

Calculated from 1% from all PV of the company,

<tc>The payment is divided into 40% Diamond position, 30% Platinum position, 20% Gold position and 10% Silver position.</tc>

<tc>Example of special bonus, monthly sales bonus based on position</tc>

ตัวอย่างโบนัสพิเศษในตำแหน่ง Crown Diamond

เมื่อบริษัทมียอดขาย ประจำเดือน 100,000,000 PV (หนึ่งร้อยล้าน PV) จึงดึงมา 1 % คือ 1,000,000 บาท และแบ่งให้ตำแหน่ง Diamond 30% = 300,000 ฿

และในเดือนนี้มีสมาชิกตำแหน่ง Diamond 3 ท่าน จึงหาร 3 คน สมาชิกได้รับคนละ 100,000 ฿

Example of a special bonus in the Diamond position

When the company has monthly sales of 100,000,000 PV (one hundred million PV), it draws 1%, which is 1,000,000 baht, and divides it into Diamond 40% = 400,000 ฿

And in this month, there are 4 Diamond members, so divide 4 people. Each member receives 100,000 ฿

Example of a special bonus in the Platinum position.

When the company has monthly sales of 100,000,000 PV (one hundred million PV), it draws 1%, which is 1,000,000 baht, and divides it to the Platinum position 30% = 300,000 ฿

And in this month, there are 10 Platinum members, so divide by 10, each member gets 30,000 ฿

Example of a special bonus in the Gold position

When the company has monthly sales of 100,000,000 PV (one hundred million PV), it draws 1%, which is 1,000,000 baht, and divides it to position Gold 20% = 200,000 ฿

And in this month, there are 20 members of the Gold position, so divide by 20, each member receives 10,000 ฿

Example of a special bonus in the Silver position.

When the company has monthly sales of 100,000,000 PV (one hundred million PV), it draws 1%, which is 1,000,000 baht, and divides it into the Silver position 10% = 100,000 ฿

And in this month, there are 100 Silver members, so divide by 100, each member receives 1,000 ฿

<tc>Recommended to maintain balance after 30 days you joint the membership to receive bonuses for that month.</tc>

Income Bonus Payout

The company calculates the bonus every midnight in Thailand. Bonus is paid every 10/20/end of the month when maintaining balance from day 1, resulting in receiving income in all channels according to the bonus payment plan of the whole month

<tc>What do you lose when you are not a member?</tc>

Must buy normal price products according to the lotteries next to the box.

Did not receive a discount bonus on their own purchases.

No purchase history is kept to receive benefits and bonuses.

does not receive a share of the company's sales

If in any month did not order, just did not receive bonuses according to the marketing plan. No obligations