สิ่งที่หลายคนอาจเข้าใจผิดเกี่ยวกับระบบผู้บริโภค ThewiesRewards

หลักการทำงานของระบบ

1. เลือกตำแหน่งที่ต้องการและสั่งซื้อครั้งแรกเพื่อเข้าร่วมระบบ โดยตัวตำแหน่งคือเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน เช่นตำแหน่งแรก Silver จ่ายผลตอบแทนจากยอดขององค์กร ลึก 1 ชั้น 15 %

2. บริษัทจ่ายผลตอบแทนจากยอดการสั่งซื้อขององค์กร เมื่อองค์กรสั่งซื้อมาก ปริมาณผลตอบแทนที่จ่ายคืนแก่สมาชิกย่อมมากตามไปด้วย โดยการจ่ายคืนจะอิงตามตำแหน่งการลงทุนเข้าร่วมธุรกิจ เช่นตำแหน่งสูงสุดย่อมได้เปอร์เซ็นต์กาารตอบแทนที่มากกว่าและลึกกว่า

Modulo di contatto