Product Ingredients

ขายกาแฟยังไงให้เหมือนมีธุรกิจห้องเช่าจากทั่วโลก

สะสมยอดขึ้นตำแหน่งไม่จำกัดเวลา ตำแหน่งขึ้นแล้วไม่ตก

ค่าสมัครรหัสละ 100 บาท/ สั่งกาแฟ 3 กล่องขึ้นไปฟรีค่าสมัครทันที

ตำแหน่งและการซื้อประจำเดือน

Silver/ระดับเงิน และ Gold/ระดับทอง

: สั่งซื้อประจำเดือนขั้นต่ำ 6 กล่อง รับโบนัสองค์กร 30 วัน

Platinum/ระดับทองคำขาว และ Diamond/ระดับเพชร

: สั่งซื้อประจำเดือน 12 กล่อง รับโบนัสองค์กร 30 วัน

ระบบรันอัตโนมัติ รับโบนัสค่าแนะนำลึกสูงสุด 5 ชั้น

คุณสามารถเข้าไปในระบบและสมัครตามแผนผังองค์กรเองได้ หรือจะเว้นว่างไว้ให้ระบบจะจัดเรียงการสมัครให้จาก ซ้ายไปขวา และจากบนลงล่างแบบอัติโนมัติก็ได้

ระบบจัดให้อัพไลน์และผู้แนะนำเป็นคนเดียวกันเสมอ

ยอดขายองค์กรประจำเดือน

คำนวนจากทุก PV ของบริษัทดึงมา 1 %

โดยแบ่งจ่ายให้ตำแหน่ง Diamond 40% ตำแหน่ง Platinum 30% ตำแหน่ง Gold 20% และตำแหน่ง Silver 10%

ตัวอย่างโบนัสพิเศษโบนัสยอดขายประจำเดือนตามตำแหน่ง

ตัวอย่างโบนัสพิเศษในตำแหน่ง Crown Diamond

เมื่อบริษัทมียอดขาย ประจำเดือน 100,000,000 PV (หนึ่งร้อยล้าน PV) จึงดึงมา 1 % คือ 1,000,000 บาท และแบ่งให้ตำแหน่ง Diamond 30% = 300,000 ฿

และในเดือนนี้มีสมาชิกตำแหน่ง Diamond 3 ท่าน จึงหาร 3 คน สมาชิกได้รับคนละ 100,000 ฿

ตัวอย่างโบนัสพิเศษในตำแหน่ง Diamond

เมื่อบริษัทมียอดขาย ประจำเดือน 100,000,000 PV (หนึ่งร้อยล้าน PV) จึงดึงมา 1 % คือ 1,000,000 บาท และแบ่งให้ตำแหน่ง Diamond 25% = 250,000 ฿

และในเดือนนี้มีสมาชิกตำแหน่ง Diamond 4 ท่าน จึงหาร 4 คน สมาชิกได้รับคนละ 62,500 ฿

ตัวอย่างโบนัสพิเศษในตำแหน่ง Platinum

เมื่อบริษัทมียอดขาย ประจำเดือน 100,000,000 PV (หนึ่งร้อยล้าน PV) จึงดึงมา 1 % คือ 1,000,000 บาท และแบ่งให้ตำแหน่ง Platinum 20% = 200,000 ฿

และในเดือนนี้มีสมาชิกตำแหน่ง Platinum 10 ท่าน จึงหาร 10 สมาชิกได้รับคนละ 20,000 ฿

ตัวอย่างโบนัสพิเศษในตำแหน่ง Gold

เมื่อบริษัทมียอดขาย ประจำเดือน 100,000,000 PV (หนึ่งร้อยล้าน PV) จึงดึงมา 1 % คือ 1,000,000 บาท และแบ่งให้ตำแหน่ง Gold 15% = 150,000 ฿

และในเดือนนี้มีสมาชิกตำแหน่ง Gold 20 ท่าน จึงหาร 20 สมาชิกได้รับคนละ7,500 ฿

ตัวอย่างโบนัสพิเศษในตำแหน่ง Silver

เมื่อบริษัทมียอดขาย ประจำเดือน 100,000,000 PV (หนึ่งร้อยล้าน PV) จึงดึงมา 1 % คือ 1,000,000 บาท และแบ่งให้ตำแหน่ง Silver 10% = 100,000 ฿

และในเดือนนี้มีสมาชิกตำแหน่ง Silver 100ท่าน จึงหาร 100 สมาชิกได้รับคนละ 1,000 ฿

รักษายอดครั้งแรก 30 วันถัดไปนับจากวันที่มีการขึ้นตำแหน่งโดยสามารถสะสมระยะเวลาการรักษายอดได้สูงสุด 365 วัน

การจ่ายโบนัสรายได้

บริษัทคำนวนโบนัสทุกเที่ยงคืนประเทศไทย จ่ายโบนัสทุกวันที่ 10 /20 /สิ้นเดือน เมื่อรักษายอดตั้งแต่วันที่ 1 ส่งผลให้รับรายได้ครบทุกช่องทางตามแผนการจ่ายโบนัสของทั้งเดือน

เสียอะไรเมื่อไม่เป็นสมาชิก

ต้องซื้อสินค้าราคาปกติตามสลากข้างกล่อง

ไม่ได้รับโบนัสที่เป็นส่วนลดจากการสั่งซื้อของตนเอง

ไม่มีการเก็บประวัติการสั่งซื้อเพื่อรับสิทธิประโยชน์และโบนัสต่างๆ

ไม่ได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายของบริษัท

หากเดือนไหนไม่ได้สั่งซื้อก็แค่ไม่ได้รับโบนัสตามแผนการตลาด ไม่มีพันธะผูกพันใดๆ