Product Ingredients

ขายกาแฟยังไงให้เหมือนมีธุรกิจห้องเช่าจากทั่วโลก

Ansökningsavgift för koden är 100 baht / beställ 3 lådor kaffe eller mer, gratis ansökningsavgift omedelbart.

Välj mellan 4 medlemspositioner

Silver

Köp 12 lådor kaffe och få 1 800 PV

Platina/Platina nivå

Köp 90 lådor kaffe, få 13 500 PV

Obegränsade direkta hänvisningar Få bonus för hänvisningar 7 nivåer djup

Du kan logga in och ansöka enligt själva organisationsschemat. Eller lämna det tomt för systemet att automatiskt ordna applikationen från vänster till höger och uppifrån och ned

Företagets försäljningsintäkter Månatlig

beräknat från varje PV under din kropputan klassbegränsning. och oavsett vem som föreslog det

โดยแบ่งจ่ายให้ตำแหน่ง Diamond 40% ตำแหน่ง Platinum 30% ตำแหน่ง Gold 20% และตำแหน่ง Silver 10%

ตัวอย่างโบนัสพิเศษโบนัสยอดขายประจำเดือนตามตำแหน่ง

ตัวอย่างโบนัสพิเศษในตำแหน่ง Crown Diamond

เมื่อบริษัทมียอดขาย ประจำเดือน 100,000,000 PV (หนึ่งร้อยล้าน PV) จึงดึงมา 1 % คือ 1,000,000 บาท และแบ่งให้ตำแหน่ง Diamond 30% = 300,000 ฿

และในเดือนนี้มีสมาชิกตำแหน่ง Diamond 3 ท่าน จึงหาร 3 คน สมาชิกได้รับคนละ 100,000 ฿

ตัวอย่างโบนัสพิเศษในตำแหน่ง Diamond

เมื่อบริษัทมียอดขาย ประจำเดือน 100,000,000 PV (หนึ่งร้อยล้าน PV) จึงดึงมา 1 % คือ 1,000,000 บาท และแบ่งให้ตำแหน่ง Diamond 25% = 250,000 ฿

และในเดือนนี้มีสมาชิกตำแหน่ง Diamond 4 ท่าน จึงหาร 4 คน สมาชิกได้รับคนละ 62,500 ฿

ตัวอย่างโบนัสพิเศษในตำแหน่ง Platinum

เมื่อบริษัทมียอดขาย ประจำเดือน 100,000,000 PV (หนึ่งร้อยล้าน PV) จึงดึงมา 1 % คือ 1,000,000 บาท และแบ่งให้ตำแหน่ง Platinum 20% = 200,000 ฿

และในเดือนนี้มีสมาชิกตำแหน่ง Platinum 10 ท่าน จึงหาร 10 สมาชิกได้รับคนละ 20,000 ฿

ตัวอย่างโบนัสพิเศษในตำแหน่ง Gold

เมื่อบริษัทมียอดขาย ประจำเดือน 100,000,000 PV (หนึ่งร้อยล้าน PV) จึงดึงมา 1 % คือ 1,000,000 บาท และแบ่งให้ตำแหน่ง Gold 15% = 150,000 ฿

และในเดือนนี้มีสมาชิกตำแหน่ง Gold 20 ท่าน จึงหาร 20 สมาชิกได้รับคนละ7,500 ฿

ตัวอย่างโบนัสพิเศษในตำแหน่ง Silver

เมื่อบริษัทมียอดขาย ประจำเดือน 100,000,000 PV (หนึ่งร้อยล้าน PV) จึงดึงมา 1 % คือ 1,000,000 บาท และแบ่งให้ตำแหน่ง Silver 10% = 100,000 ฿

และในเดือนนี้มีสมาชิกตำแหน่ง Silver 100ท่าน จึงหาร 100 สมาชิกได้รับคนละ 1,000 ฿

รักษายอดครั้งแรก 30 วันถัดไปนับจากวันที่มีการขึ้นตำแหน่งโดยสามารถสะสมระยะเวลาการรักษายอดได้สูงสุด 365 วัน

Utbetalning av inkomstbonus

Företaget beräknar bonusen varje midnatt i Thailand. Bonus betalas ut varje 10/20/slutet av månaden när balansen upprätthålls från dag 1, vilket resulterar i att man får intäkter i alla kanaler enligt bonusbetalningsplanen för hela månaden

Villkor för att få bonusinkomst

Silver har en månadsförbrukning på 3 lådor/ 450 PV.

Alla inkomstkanaler börjar beräkna på 1 800 PV.

Guld har en månatlig förbrukning på 6 lådor / 900 PV.

Diamond har en månadsförbrukning på 12 lådor / 1 800PV.

หากเดือนไหนไม่ได้สั่งซื้อก็แค่ไม่ได้รับโบนัสตามแผนการตลาด ไม่มีพันธะผูกพันใดๆ